Camera Agricola Judeteana Constanta

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII 145/2014 PRIVIND PIAȚA PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

Recent a fost adoptată: Legea 87/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Modificările și completările se referă la:

- Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data emiterii. Formularele tipărite și aflate în stoc își mențin valabilitatea până la epuizarea stocului.

- Atestatul de producător se eliberează de către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite conform legii și organizate la nivel local/zonal/județean/regional/ național, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor, sau a sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop, sau de către entitățile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condițiile legii, în acest scop de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, după caz.

- Înregistrarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, care depun la primăriile la care solicită înregistrarea, următoarele documente:
a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecatorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuții privind furnizarea de servicii de consultanță, informare și certificarea calității de producător a fermierilor.

- Obținerea avizului consultativ: primarii asigură obținerea acestui aviz din partea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz.

- Transportul produselor achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare: pe durata transportului cumpărătorul trebuie să dețină fila din carnet care justifică proveniența mărfii, cu excepția achiziției acestor produse din piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante.

- Spațiile de vânzare: Producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, care comercializează doar producția obținută în propria fermă/gospodărie, care dețin Cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producție, pot ocupa spații de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținătoare a unui atestat de producător și a unui carnet de comercializare.

- În acest caz, producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratorului pieței extrasul din Registrul agricol emis de către primăria în a cărei raza administrativ-teritorială se află ferma/gospodaria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale, pe care le deține/exploatează.

- În situatia în care producătorii agricoli mentionați anterior desfășoară acte de comerț cu alte produse decât cele obținute din propria ferma/gospodărie, aceștia nu mai beneficiază de facilitățile privind spațiile de vânzare.

- Înscrierile în carnetul de comercializare: pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, producătorii agricoli au obligația să înscrie la sfârșitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua/perioada respectivă.

- Documentele de achiziție: după 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:
a) borderoul de achiziție (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, Partea IV – Grupa a IV-a – Mijloace banesti și decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,
b) borderoul de achiziție prevăzut în anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.
Fac excepție de la prevederile anterioare produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenței primite de producătorii agricoli pentru suprafețele de teren agricol arendate/concesionate, precum și strugurii de vin.

Această lege a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 5 mai 2016.

Prezentare

C.A.J. Constanta este o institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Constanta si in coordonarea tehnico-metodologica a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Principalele activităţi realizate sunt : loturi demonstrative, demonstraţii practice, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din programe naţionale şi europene, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producătorii agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate.

CITESTE MAI MULT

ARTICOLE

REZULTATUL EXAMENULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR DEBUTANT IN CADRUL CAMEREI AGRICOLE LOCALE NEGRU VODA DIN DATA DE 26.10.2016

Candidatul ADMIS cu un punctaj final de 68,33 - CIMPOERU LAURA CATALINA

CITESTE MAI MULT

CURSURI GRATUITE PE MASURA 10 - AGRO MEDIU SI CLIMA SI MASURA 11- AGRICULTURA ECOLOGICA

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa a demarat cursurile gratuite de instruire de 40 de ore pe Măsura 10- agromediu şi climă şi Măsura 11 – agricultură ecologică, cursuri obligatorii pentru fermierii care au accesat aceste măsuri. Conform cerinţelor APIA, beneficiarii au obligativitatea de a respecta condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014 - 2020 şi de a demonstra că deţin cunoştinţele şi informaţiile necesare implementării angajamentelor asumate, pr...

CITESTE MAI MULT

23 SEPTEMBRIE - 02 OCTOMBRIE 2016 SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN LA CONSTANTA

CE FACI IN TOAMNA ASTA? Vino si umple-ti camara cu cele mai coapte si gustoase legume si fructe din judet. Le-am adunat special pentru tine intr-un singur loc, la SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN! Pentru ca targurile de toamna sa fie cat mai spornice ti-am mai pregatit: ateliere de creatie pentru copii, teatru de papusi, jocuri si concursuri tematice, intreceri ale bucatarilor, concerte cu artisti de renume, spectacole de artificii. In fiecare zi , recolta dobrogeana este sarbato...

CITESTE MAI MULT

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa organizează următoarele cursuri de formare profesională:

Lucrător în cultura plantelor (calificare 360 ore) 400 LEI Lucrător în creșterea animalelor (calificare 360 ore) 400 LEI Apicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Legumicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pomicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pescar în ape interioare și de costă (inițiere 150 ore) 250 LEI Măsura 111 “Formare profesională (training), informare și dif...

CITESTE MAI MULT

BIBLIOGRAFIE CONCURS 24 - 26.10.2016

CAMERA AGRICOLA JUDEŢEANĂ CONSTANŢA BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2 , cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioar...

CITESTE MAI MULT