Camera Agricola Judeteana Constanta

In 16.05.2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 373, Partea I: - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 804/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

ORDIN nr. 804 din 10 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologicăPublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.084 din 14 aprilie 2016,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul IAnexa nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din data de 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim IrimescuBucureşti, 10 mai 2016.Nr. 804.Anexă(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 181/2012)ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAvând în vedere*) Notă

──────────

*) Se inserează actele normative comunitare şi naţionale aplicabile, numărul notei ce conţine propunerea de retragere a aprobării.

──────────În temeiul art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

DECIZIA Nr.

Articolul 1

Începând cu data ............ se retrage aprobarea organismului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică ..........., CUI ..........., număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului nr. ......., cu sediul social în ..........., strada .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ........, acordată prin Certificatul de aprobare nr. ......., cu valabilitate până la data de ......., codul de identificare RO - ECO - ........., persoană responsabilă ............., pentru activităţile de producţie, procesare şi distribuţie, legate de următoarele grupe de produse**) Notă

──────────

**) Se inserează grupele de produse menţionate în certificatul de aprobare.

Articolul 2

Motivele care au stat la baza retragerii aprobării, precum şi normele de drept încălcate sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 4

Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare, un exemplar se depune la dosarul de decizii, iar un exemplar se comunică organismului de inspecţie şi certificare

...........Data:

Ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale,.

Prezentare

C.A.J. Constanta este o institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Constanta si in coordonarea tehnico-metodologica a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Principalele activităţi realizate sunt : loturi demonstrative, demonstraţii practice, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din programe naţionale şi europene, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producătorii agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate.

CITESTE MAI MULT

ARTICOLE

REZULTATUL EXAMENULUI DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA DE INSPECTOR DEBUTANT IN CADRUL CAMEREI AGRICOLE LOCALE NEGRU VODA DIN DATA DE 26.10.2016

Candidatul ADMIS cu un punctaj final de 68,33 - CIMPOERU LAURA CATALINA

CITESTE MAI MULT

CURSURI GRATUITE PE MASURA 10 - AGRO MEDIU SI CLIMA SI MASURA 11- AGRICULTURA ECOLOGICA

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa a demarat cursurile gratuite de instruire de 40 de ore pe Măsura 10- agromediu şi climă şi Măsura 11 – agricultură ecologică, cursuri obligatorii pentru fermierii care au accesat aceste măsuri. Conform cerinţelor APIA, beneficiarii au obligativitatea de a respecta condiţiile de eligibilitate prevăzute în PNDR 2014 - 2020 şi de a demonstra că deţin cunoştinţele şi informaţiile necesare implementării angajamentelor asumate, pr...

CITESTE MAI MULT

23 SEPTEMBRIE - 02 OCTOMBRIE 2016 SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN LA CONSTANTA

CE FACI IN TOAMNA ASTA? Vino si umple-ti camara cu cele mai coapte si gustoase legume si fructe din judet. Le-am adunat special pentru tine intr-un singur loc, la SARBATOAREA RECOLTEI SI A VINULUI DOBROGEAN! Pentru ca targurile de toamna sa fie cat mai spornice ti-am mai pregatit: ateliere de creatie pentru copii, teatru de papusi, jocuri si concursuri tematice, intreceri ale bucatarilor, concerte cu artisti de renume, spectacole de artificii. In fiecare zi , recolta dobrogeana este sarbato...

CITESTE MAI MULT

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa organizează următoarele cursuri de formare profesională:

Lucrător în cultura plantelor (calificare 360 ore) 400 LEI Lucrător în creșterea animalelor (calificare 360 ore) 400 LEI Apicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Legumicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pomicultor (calificare 360 ore) 400 LEI Pescar în ape interioare și de costă (inițiere 150 ore) 250 LEI Măsura 111 “Formare profesională (training), informare și dif...

CITESTE MAI MULT

BIBLIOGRAFIE CONCURS 24 - 26.10.2016

CAMERA AGRICOLA JUDEŢEANĂ CONSTANŢA BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2 , cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioar...

CITESTE MAI MULT