Camera Agricola Judeteana Constanta

Prezentare

C.A.J. Constanta este o institutie publica descentralizata, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Constanta si in coordonarea tehnico-metodologica a Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, finantata din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.

Principalele activităţi realizate sunt : loturi demonstrative, demonstraţii practice, organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde pe teme de specialitate, organizarea şi participarea la expoziţii, târguri şi concursuri cu tematică agricolă, elaborarea de proiecte model pentru exploataţii agricole şi de proiecte pentru investiţii în agricultură cu finanţare din programe naţionale şi europene, cursuri de calificare pentru producătorii agricoli, cursuri de instruire şi perfecţionare pentru producătorii agricoli şi specialişti, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, reviste, broşuri, pliante, filme şi alte materiale audio-vizuale de specialitate.

CITESTE MAI MULT

ARTICOLE

În 16.05.2016 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 375, Partea I: - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 809/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Ordinul nr. 809/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind soc...

CITESTE MAI MULT

In 16.05.2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 373, Partea I: - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 804/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

ORDIN nr. 804 din 10 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016 Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 110.084 din 14 aprilie 2016,în conformitate cu prevederile Regulamen...

CITESTE MAI MULT

În 13.05.2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 371, Partea I: - Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol.

Ordonanţa de urgenţă nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol În vigoare de la 13.05.2016 Având în vedere necesitatea creării unui cadru naţional adec...

CITESTE MAI MULT

În 12.05.2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 368, Partea I: - Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

HG nr. 347/2016 - stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 Având în vedere prevederil...

CITESTE MAI MULT

Târg “EXPOAGROUTIL” 26 - 29 mai 2016, Platforma Pavilionului Expozițional din staţiunea Mamaia

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în colaborare cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa, au deosebita plăcere de a vă invita, în data de 26 mai, ora 11.00, în zona Pavilionului Expoziţional din staţiunea Mamaia, la deschiderea oficială a celei de-a XXIV-a ediţii a Târgului “EXPOAGROUTIL” Constanţa 2016. Ediţiile trecute s-au dovedit a fi un real succes, mulţi dintre expozanţi exprimându-şi dorinţa de a îşi re...

CITESTE MAI MULT