Camera Agricola Judeteana Constanta

Tarife servicii

1. SERVICII SI COLABORARI PE ANUL 2016

Servicii Tarif
Multiplicare de materiale informative pe suport de hartie 0.50 lei/pagina A4
1.00 lei/pagina A3
Multiplicarea de materiale informative pe suport magnetic 2 lei/CD
Operatiuni de legare-indosariere, perforare, copertare 4-8 lei/lucrare
Colaborari cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, cu societati si organizatii din domeniul agricol si industrie alimentara, ONG etc. Intre 100 si 10.000 lei, suma stabilita prin protocol de colaborare

2. ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE PE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020

Servicii Tarif
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" 2,5% din valoarea proiectului
Submasura 6.2 "Sprijinirea pentru dezvoltarea fermelor mici" 2,5% din valoarea eligibila a proiectului
Submasura 6.3 " Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" 2,5% din valoarea proiectului
Submasura 4.1 " Investitii in exploatatii agricole" 2,5% din valoarea proiectului
Intocmire cereri plata proiecte 50 lei/proiect

3. ORGANIZAREA DE CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA PE ANUL 2016

Servicii Tarif
Cursuri de calificare CNFPA 400 lei/cursant
Cursuri de initiere CNFPA 250 lei/cursant
Cursuri de formare profesionala de scurta durata pentru beneficiarii M 1.4.1, "Sprijinirea fermelor de semisubzistenta" PNDR 2007 - 2014. 250 lei/cursant
Cursuri de formare de scurta durata : Masura 10 "Agro- mediu si clima PNDR 2014 - 2020" 250 lei/cursant
Cursuri de formare de scurta durata: Masura 11 " Agricultura ecologica PNDR 2014 - 2020" 250 lei/cursant

4. AMENAJAMENTE PASTORALE

Servicii Tarif
Realizarea proiectelor de Amenajamente Pastorale 15 lei/Ha

5. FORME ASOCIATIVE

Servicii Tarif
Intocmire documentatie necesara pentru constituirea formelor asociative 1000 lei

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

Servicii Tarif
Lucrător în cultura plantelor (calificare 360 ore) 400 LEI
Lucrător în creșterea animalelor (calificare 360 ore) 400 LEI
Apicultor (calificare 360 ore) 400 LEI
Legumicultor (calificare 360 ore) 400 LEI
Pomicultor (calificare 360 ore) 400 LEI
Pescar în ape interioare și de costă (inițiere 150 ore) 250 LEI
Măsura 111 “Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe” pentru beneficiarii M. 112 și M. 141 (PNDR 2007-2013) 250 LEI
Managementul exploatației agricole pentru beneficiarii Submăsurii 6.1(PNDR 2014 – 2020) 250 LEI
Agro – mediu și climă PNDR 2014 – 2020/ Măsura 10 (APIA) GRATUIT
Agricultura ecologica PNDR 2014 – 2020/ Măsura 11(APIA) GRATUIT